Úvod Certifikace Certifikace

Aktuálně

Certifikace

Vrcholové vedení společnosti se zavazuje, že pro realizaci politiky IMS a dosažení jejich cílů bude vytvářet nezbytné podmínky v oblasti zdrojů finančního, materiálního a personálního zabezpečení. V procesu řízení společnosti bude dbát na to, aby si všichni pracovníci společnosti byli vědomi, že plnění politiky IMS, tj. politiky kvality, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z nich se odvíjejících cílů, má rozhodujících vliv na konkurenceschopnost a prosperitu společnosti.


Pro dosažení těchto cílů bude vrcholové vedení společnosti:

  • přezkoumávat politiku IMS a přijímat opatření k trvalému zlepšování
  • stanovovat cíle a programy IMS a zajišťovat potřebné zdroje pro jejich plnění
  • vyhodnocovat plnění cílů a programů IMS, analyzovat dosažené parametry a přijímat opatření ke zlepšování
  • provádět průběžná monitorování a měření procesů a v případě zjištění nedostatků přijímat opatření k nápravě
  • přezkoumávat stav a účinnost IMS interními audity a zajišťovat plnění navržených doporučení
  • zjišťovat spokojenost zákazníků
  • zajišťovat zvyšování kvalifikace pro všechny kategorie pracovníků


Důkazem kvality a jakosti prací i poskytovaných služeb a spolehlivosti společnosti je zavedený a pravidelně obnovovaný integrovaný systém managementu podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 , EN ISO/IEC 27001:2017 a ČSN ISO 45001:2018

 

© 2004 - 2023 Leonhard Moll Railway & Tower Systems s.r.o. | xHTML a CSS : minsan