Úvod Certifikace Politika IMS

Aktuálně

Politika IMS

Politika integrovaného systému managementu - IMS

Leonhard Moll Railway & Tower Systems, s.r.o. zabezpečuje dodávku a prodej železo­be­to­no­vých stožárů, výstavbu ZS RDTF sítí mobilních operátorů, sítí automatizovaného systému měření kmitočtového spektra, dodávku a prodej montovaných a monolitických věží pro SDH tra­sy a rozhledny, výstavbu, opravy a sanace komínů, mostních objektů, výškových, inženýrských a průmyslových staveb, inženýrskou a projektovou činnost ve výstavbě.

 

Vedení společnosti má pro svoji podnikatelskou činnost stanovenou základní strategii, která zohledňuje potřeby a očekávání svých zákazníků a ostatních zainteresovaných stran a ga­rantuje kvalitní provedení díla, odbornou koordinací a řízením svých pracovníků i dalších pro­věřených externích poskytovatelů.

 

Vedení společnosti, vědomo si své vůdčí role, v souladu s kontextem a strategickým za­mě­řením společnosti přijímá odpovědnost za efektivnost celého integrovaného systému ma­nagementu (IMS), který zahrnuje:

  • systém managementu kvality – QMS  dle ČSN EN ISO 9001:2016

  • systém environmentálního managementu – EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016

  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SM BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008

  • systém managementu bezpečnosti informací – ISMS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014

a bude i nadále zajišťovat veškeré potřebné zdroje pro uplatňování a neustálé zlepšování všech systémů managementu.

 

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce vychází z následujících principů:

  1. Společnost se zavazuje dosahovat své hospodářské cíle s ohledem na potřeby systému kva­lity, ochrany životního prostředí, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování bezpečnosti informací.

  2. Společnost komunikuje IMS uvnitř společnosti a prosazuje jeho principy v každodenní praxi. Komunikuje „Politiku IMS“ se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v systémech IMS, pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti svého integrovaného systému a stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. K dosažení předepsaných cílů jsou rozvíjeny programy trvalého zlep­šování svých produktů a služeb.

  3. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných závazných povinností, které se na ni vztahují ve všech oblastech IMS.

  4. Společnost Leonhard Moll Railway & Tower Systems s.r.o. využívá při své činnosti všechny dostupné, technické a organizační prostředky pro snižování bezpečnostních rizik, před­chá­zení pracovním úrazům a ostatním možnostem negativních jevů, událostí, incidentů a havárií. Péče o bezpečnost je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.

  5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při použí­vání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní pro­středí analyzovány a zlepšovány v mezích  ekonomických zdrojů. Investiční záměry bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.

 

Dne: 23.1.2019

 

Ing. Tomáš Záhora

Jednatel společnosti

 

 

Politika integrovaného systému managementu - IMS

Leonhard Moll Railway & Tower Systems, s.r.o. zabezpečuje dodávku a prodej železo­be­to­no­vých stožárů, výstavbu ZS RDTF sítí mobilních operátorů, sítí automatizovaného systému měření kmitočtového spektra, dodávku a prodej montovaných a monolitických věží pro SDH tra­sy a rozhledny, výstavbu, opravy a sanace komínů, mostních objektů, výškových, inženýrských a průmyslových staveb, inženýrskou a projektovou činnost ve výstavbě.

Vedení společnosti má pro svoji podnikatelskou činnost stanovenou základní strategii, která zohledňuje potřeby a očekávání svých zákazníků a ostatních zainteresovaných stran a ga­rantuje kvalitní provedení díla, odbornou koordinací a řízením svých pracovníků i dalších pro­věřených externích poskytovatelů.

Vedení společnosti, vědomo si své vůdčí role, v souladu s kontextem a strategickým za­mě­řením společnosti přijímá odpovědnost za efektivnost celého integrovaného systému ma­nagementu (IMS) který zahrnuje:

- systém managementu kvality – QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016,

- systém environmentálního managementu – EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016,

- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SM BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008,

a bude i nadále zajišťovat veškeré potřebné zdroje pro uplatňování a neustálé zlepšování všech systémů managementu.

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce vychází z následujících principů:

1. Společnost se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby systému kva­lity, ochrany životního prostředí a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Společnost komunikuje IMS uvnitř společnosti a prosazuje jeho principy v každodenní praxi. Komunikuje a „Politice IMS“ se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v systémech IMS, pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti svého integrovaného systému a stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. K dosažení předepsaných cílů jsou rozvíjeny programy trvalého zlep­šování svých produktů a služeb.

3. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných závazných povinností, které se na ni vztahují ve všech oblastech IMS.

4. Společnost Leonhard Moll Railway & Tower Systems s.r.o. využívá při své činnosti všechny dostupné, technické a organizační prostředky pro snižování bezpečnostních rizik a před­chá­zení pracovním úrazům a ostatním možnostem negativních jevů, incidentů a havárií. Péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.

5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při použí­vání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní pro­středí analyzovány a zlepšovány v mezích ekonomických zdrojů. Investiční záměry bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.

Dne: 15.5.2018

Ing. Tomáš Záhora

Jednatel společnosti

 

© 2004 - 2013 Leonhard Moll Railway & Tower Systems s.r.o., člen skupiny Leonhard Moll AG | xHTML a CSS : minsan